Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu, w szczególności w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym i przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, we współpracy z odpowiednimi służbami. W ramach PCZK prowadzone są działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak też związane z usuwaniem usuwaniem ich skutków i zabezpieczeniem zasobów. Podstawą działalności PCZK jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury. Celem jest przede wszystkim ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, również w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

- Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego do pobrania znajduje się na dole strony.

CAŁODOBOWY NUMER KONTAKTOWY : +48 663 736 399

Mapa burzowa

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego