A A A Wersja kontrastowa

Organizacje Pozarządowe

"Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie GRUPA KAPIJA SPORT"

Oferta realizacji zadania publicznego Krapkowickie Stowarzyszenie "Fair Play"

Oferta realizacji zadania publicznego – „NASZE DZIEDZICTWO" Stowarzyszenie z Żyrowej

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice

Oferta realizacji zadania publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

Roczny Program Współpracy

Zgłoś opinie, uwagi i propozycje! 

W ramach sporządzenia i uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz  wolontariacie na rok 2021 zachęcamy do przesyłanie informacji dotyczących wszelkich:

- celów, zasad i zakresu współpracy,

- form współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) 

- obszarów i priorytetów proponowanych do realizacji w roku 2021,

- opinii oraz uwag dot. wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych,

 Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2020 r. (piątek), należy je przesłać na adres mailowy: t.szczepanek@powiatkrapkowicki.pl

Przesłane opinie, uwagi i propozycje pozwolą nam na udoskonalenie programu współpracy, który zanim zostanie przyjęty, w formie projektu będzie jeszcze konsultowany z organizacjami pozarządowymi.


Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Fair Play” w Krapkowicach

Otwarty konkurs ofert 2020

uchw. nr 467 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2020roku.pdf
uchw. nr 467 zalacznik - regulamin.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
uchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf
uchw. nr 468 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf
uchw. nr 468 załącznik emeryci.pdf
uchw. nr 469 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .pdf
uchw. nr 469 załącznik kultura fizyczna.pdf
uchw. nr 470 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nar.pdf
uchw. nr 470 zalacznik - kultura.pdf
uchw. nr 471 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf
uchw. nr 471 zalacznik - bezpieczeństwo.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf
uchw. nr 546 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf
uchw. nr 546 zalacznik.pdf
uchw. nr 547 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury sztuki_.pdf
uchw. nr 547 zalacznik.pdf
uchw. nr 548 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze porzadku i bezpieczenstwa_.pdf
uchw. nr 548 zalacznik.pdf
uchw. nr 555 zalacznik .pdf
uchw. nr 555 w sprawie wyboru ofert w obszarze kulturze fizycznej w 2020 r .pdf

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Rozwoju „Stodoła"

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza

Oferta realizacji zadania publicznego – Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach

Sprawozdanie z programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018

Oferta realizacji zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu Koło w Krapkowicach

Otwarty konkurs ofert 2019

Generator wniosków do trwających konkursów ofert

uchw nr 159 w sprawie wyboru ofert z obszaru działanosci osob w wieku emerytalnym.pdf
uchw nr 159 zalacznik .pdf
uchw nr 161 w sprawie wyboru ofert w obszarze porzadku i bezpieczenstwa .pdf
uchw nr 161 zalacznik .pdf
uchw nr 162 w sprawie wyboru ofert z obszaru kultury fizycznej .pdf
uchw nr 162 zalacznik .pdf
uchw nr 160 zalacznik .pdf
uchw nr 160 w sprawie wybory ofert z obszaru kultury sztuki .pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf

uchw. nr 83 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze -na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf
uchw. nr 83 zalacznik.pdf
uchw. nr 83 załącznik do zalacznika - emeryci.pdf
uchw. nr 84 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury fizycznej.pdf
uchw. nr 84 zalacznik.pdf
uchw. nr 84 załącznik do zalcznika - kultura fiz.pdf
uchw. nr 85 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodow.pdf
uchw. nr 85 zalacznik.pdf
uchw. nr 85 załącznik do zalacznika - kultura.pdf
uchw. nr 86 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze porządku i bezp. publ.pdf
uchw. nr 86 zalacznik.pdf
uchw. nr 82 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2019 roku.pdf
uchw. nr 82 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2019.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
uchw. nr 82 zalacznik do Regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego - Związek Śląskich Kobiet Wiejskich

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Opolu Koło w Krapkowicach

Oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja F-XXI

Oferta realizacji zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śląskim

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Otwarty konkurs ofert 2017

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 787 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 787 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze porzadku i bezpieczenstwa [...] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 786 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 785 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 786 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym [..] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 784 zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 785 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotaci na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwa i edukacji [...] w 2017 r..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 784 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki [...] w 2017 r..pdf
uchw. nr 783 załącznik kultura fiz..pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 783 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury fiyzcznej [...] w 2017 r..pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc


uchw. nr 755 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2017 roku - ZMIANA.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2017.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 1 do Regulaminu - wzor ogloszenia 2.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 2 do Regulaminu - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 3 do Regulaminu - karta oceny formalnej 2.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 755 zalacznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny.pdf


http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 756 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze edukacji, oswiaty, wychowania(...) i zalacznik.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 756 zalacznik do ogłoszenia edukacja.pdf

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 757 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze emerytow (...).pdf

http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 758 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze kultury fizycznej.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 758 załącznik kultura fiz.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 759 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze kultury i dziedzictwa.pdf
http://get.adobe.com/reader/otherversions/uchw. nr 759 załącznik kultura.pdf

 

Generator wniosków do trwających konkursów ofert

Konkurs ofert na sport 2016

http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilyID=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cacSprawozdanie z realizacji projektu sport.doc

zaktualizowana-kalkulacja-sport.pdf
zaktualizowany-harmonogram-sport.pdf
uchw. nr 572 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2016 i przyznania dotacji na ten cel.pdf

uchw. nr 525 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2016 r..doc

uchw. nr 525 zalacznik - ogloszenie.doc
uchw. nr 525 zalacznik do ogloszenia.doc

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2016

 

uchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf
uchw. nr 460 zalacznik.pdf
uchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf
uchw. nr 461 zalacznik.pdf
uchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf
uchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU.doc
AKTUALIZACJA KOSZTORYSU.doc

uchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf
uchw. nr 451 zalacznik.pdf
uchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf
uchw. nr 452 zalacznik.pdf

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - społeczność lokalna.doc

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – edukacyjna opieka wychowawcza.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – kultura.doc
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej – ocena formalna – ochrona środowiska.doc

Oferta realizacji zadania publicznego.doc
uchw. nr 381 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2016 roku.doc
uchw. nr 381 zalacznik – Regulamin otwartych konkursów ofert 2016.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 – wzor ogloszenia.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 – oswiadczenie czl kom konkursowej.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 – karta oceny formalnej.doc
uchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 – karta oceny merytorycznej.doc
uchw. nr 382 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – nauka i edukacja.doc
uchw. nr 382 zalacznik.doc
uchw. nr 382 zalacznik do ogłoszenia – edukacja.doc
uchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r – kultura fizyczna.doc
uchw. nr 383 zalacznik.doc
uchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia – kultura fizyczna.doc
uchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – ochrona srodowiska.doc
uchw. nr 384 zalacznik.doc
uchw. nr 384 zalacznik do ogłoszenia – ochrona środowiska.doc
uchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. – kultura, sztuka.doc
uchw. nr 385 zalacznik.doc
uchw. nr 385 zalacznik do ogłoszenia kultura.doc
uchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.doc
uchw. nr 386 zalacznik.doc

WYBÓR OFERT I PRZYZNANIE DOTACJI NA PUNKTY PORAD PRAWNYCH W 2016

uchw. nr 327 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na punkty Porad Prawnych w 2016 r.pdf
uchw. nr 327 zalacznik.pdf