A A A Wersja kontrastowa

Ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach przy
ul. Piastowskiej 40-42 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1151 z k.m.12.

Ogłoszenie przetargu.pdf

Wykazy nieruchomości Powiatu Krapkowickiego przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości Powiatu Krapkowickiego położonych: 

- w Racławiczkach działka nr 719/3 z k.m. 3 przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki

- lokal nr 2 znajdujący się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczony do zbycia w drodze przetargowej

- lokal nr 10 znajdujący się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczony do zbycia w drodze przetargowej

- lokale nr 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 znajdujące się w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczone do przekazania w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Wykaz nieruchomości Racławiczki .pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowice aport.pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowice lokal nr 2.pdf
Wykaz nieruchomości ul. Szkolna Krapkowicelokal nr 10.pdf