A A A Wersja kontrastowa

Laboratoria Przyszłości to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 


W ramach programu szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe, które zobowiązane są  przeznaczyć na wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt ułatwiający prowadzenie ciekawych...

 

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Ustalenie klasy odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą (chyba, że rodzic zwróci się z prośbą o przyjęcie do niższej klasy), a przyjmowanie odbywa się w ciągu całego roku. W celu zapisania dziecka należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie...

Po dwóch spotkaniach z wojewodą, spotkaniu z burmistrzami i wójtami oraz społecznością ukraińską w naszym powiecie, przedstawiam najważniejsze informacje z punktu widzenia pomocy Ukrainie:

1️⃣ Wszystkie osoby, które przybywają do Polski uciekając przed działaniami wojennymi, powinny zarejestrować się w punktach recepcyjnych na granicy.

2️⃣ Jeżeli nie zostałeś zarejestrowany na granicy, to zgłoś się do pełnomocnika ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy w powiecie krapkowickim Marii Studans....