A A A Wersja kontrastowa

Informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem i złożeniem już pierwszego dnia 91 wniosków o dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, tegoroczna pula środków przeznaczona w 2022 roku na ten cel z budżetu powiatu, w wysokości 200 000,00 tyś złotych została w całości wykorzystana.

Od 3 stycznia 2022 r. rusza nabór wniosków o udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zdań z zakresu ochrony środowiska służących ograniczeniu emisji...

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że w 2022 roku kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)       obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)     obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      ...

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 13.12.2021 r. (godz.00.00 - 24.00)

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji:

− Zdzieszowice, ul. Piastów.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

− Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego,

− Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego.

Prognoza na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza,...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 9.00 dnia 13.12.2021 r. do godz. i meteorologiczne utrudniające 24.00 dnia 14.12.2021 r.
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 13.12.2021 r. i na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy...