W ramach przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) na terenie województwa, celem jednoczesnego upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2024 r., o godzinie 17:00 na terenie powiatu krapkowickiego nadany zostanie jednominutowy, ciągły akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ – GODZINA 14:00

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą III sesję Rady Powiatu Krapkowickiego:
    a) Projekt uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”;
3. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za 2023 rok.
4. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2023...