A A A Wersja kontrastowa

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przewidziała w bieżącym funkcjonowaniu powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności istotne zmiany:

Ø  w przypadku osób, których ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności upływa w terminie od...

Informujemy, iż do dnia 31 marca 2020 r. (wtorek) trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w...

W dniu 26 marca 2020 r., w godzinach 09:00 – 10:30, na terenie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Krapkowice ćwiczebnie zostanie uruchomiona syrena alarmowa.

W związku z powyższym przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów alarmowych:

               - „OGŁOSZENIE ALARMU”– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

               - „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.