Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2024-2029:

stan na dzień  02.05.2024 r.

Okręg wyborczy nr 1 KRAPKOWICE:
1. Donitza Arnold
2. Joszko Arnold Jan
3. Kasiura Sabina Dorota - Członek Zarządu
4. Markowski Marko Piotr – Członek Zarządu
5. Seweryn–Serkis Katarzyna Joanna - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
6. Sonik Katarzyna Joanna

Okręg wyborczy nr 2 GOGOLIN:
1. Gorzkulla Sabina Krystyna - Wicestarosta Krapkowicki
2. Komander Krystian Karol
3. Wojtala Joachim Jerzy

Okręg wyborczy nr 3 ZDZIESZOWICE:
1. Bieniusa Helga Maria - Przewodnicząca Rady Powiatu
2. Damrat Tomasz Paweł
3. Molfa Krzysztof  - Członek Zarządu
4. Trela Karolina Anna

Okręg wyborczy nr 4 STRZELECZKI-WALCE:
1. Kamrad Joachim
2. Pachowicz Irena - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
3. Śmiech Marek Paweł
4. Żymołka Piotr Stanisław