A A A Wersja kontrastowa

Plan zimowego utrzymania dróg

1. Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie skutków zimy wywołanych takimi czynnikami jak opady śniegu oraz śliskość pośniegowa. Zarząd Powiatu Krapkowickiego zarządza drogami powiatowymi na obszarze o łącznej długości 139,34 km. Planem związanym ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem są objęte drogi o łącznej długości 132,03 km. Drogi nie objęte zimowym utrzymaniem, na terenie Powiatu, to drogi w ilości 7,31 km, o znikomym znaczeniu komunikacyjnym, nie stanowiące dojazdów do zabudowań oraz o małym natężeniu ruchu, często leśne, gruntowe i tłuczniowe.

Powiat Krapkowicki zawarł umowę na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 z firmą - KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15.

2. Standardy prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy prac, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem. Na podstawie Uchwały Nr 899/2013, Zarządu Powiatu Krapkowickiego, z dnia 12 września 2013 r. wprowadzono I i II standard zimowego utrzymania dróg.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego w sezonie zimowym 

 

LP

 

 

 

 

Standard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danej „kolejności”

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

1

2

3

4

5

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

I

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej długości ze szczególnym uwzględnieniem :

- skrzyżowań

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu >4%

- przystankach autobusowych

- przejść dla pieszych

- luźny              - 2 godz.

- zajeżdżony     - występuje

 

Utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych

-gołoledź                        - 2 godz.

-szron                             - 2 godz.

-szadź                            -  2 godz.

-śliskość pośniegowa     - 2 godz.

-lodowica                       - 2 godz.

 

 

 

2.

 

 

 

 

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach:

- skrzyżowań dróg

- na łukach o ograniczonej widoczności

- skrzyżowaniach z koleją

- odcinkach o pochyleniu >4%

- przystankach autobusowych

- przejść dla pieszych

 

- luźny              - 4 godz.

- zajeżdżony     - występuje

 

 

Utrudnienia dla samochodów osobowych

 

W miejscach wyznaczonych

-gołoledź                        - 4 godz.

-szron                             - 4 godz.

-szadź                             - 4 godz.

-śliskość pośniegowa     - 4 godz.

-lodowica                       - 4 godz.

3. Wykaz dróg objętych planem zimowego utrzymania dróg.

 

GMINY ZDZIESZOWICE (CZĘŚCIOWO GMINY GOGOLIN)

 

Lp.

Nr drogi

Droga relacji

Długość

Standard

1

1808 O

DW 409 - Zdzieszowice

4,66 km

I

2

1401 O

Zdzieszowice – Leśnica

1,75 km

I

3

1408 O

Zdzieszowice – Walce

0,80 km

II

4

1434 O

K.-Koźle – Januszkowice

1,80 km

II

5

1444 O

Rozwadza – Zdzieszowice

2,49 km

II

6

1443 O

DW 423 – Jasiona – Zdzieszowice

8,49 km

II

7

1454 O

Rozwadza – Dąbrówka

6,93 km

II

8

1471 O

Leśnica – Żyrowa (teren zabudowy)

0,30 km

II

x

x

Razem:

27,22 km

x

 

GMINA STRZELECZKI (CZĘŚCIOWO GMINY KRAPKOWICE)

 

Lp.

Nr drogi

Droga relacji

Długość

Standard

1

1207 O

Błażejowice – Smolarnia

11,53 km

I

2

1833 O

Strzeleczki – Racławiczki

5,42 km

I

3

1837 O

Dobra – Rzepcze

5,80 km

I

4

1811 O

Kórnica – Dobra

4,56 km

I

5

1255 O

Zawada – Buława – Pisarzowice

1,11 km

II

6

1846 O

Dobra – Nowy Bud

1,83 km

II

x

x

Razem:

30,25 km

X

 

GMINA WALCE (CZĘŚCIOWO GMINY KRAPKOWICE)

 

Lp.

Nr drogi

Droga relacji

Długość

Standard

1

1810 O

DW 416 – Twardawa

14,80 km

I

2

1210 O

Głogówek – Żużela

9,20 km

I

3

1447 O

Grocholub – Stradunia

3,03 km

I

4

1464 O

Walce – Rozkochów

4,92 km

I

5

1465 O

Kromołów – Walce

4,13 km

II

6

1445 O

Ćwiercie – Walce

2,88 km

II

7

1408 O

Zdzieszowice – Walce

1,83 km

II

8

1470 O

Pokrzywnica – Dobieszowice

3,30 km

I

9

1260 O

Rozkochów – DK 40

0,40 km

II

10

1459 O

Rozkochów – Stare Kotkowice (teren zabudowany)

0,50 km

II

11

1813 O

droga przez wieś Żużela

2,35 km

II

12

1814 O

droga przez wieś Żywocice

1,46 km

II

x

x

Razem:

48,80 km

X

 

GMINA GOGOLIN (CZĘŚCIOWO GMINY KRAPKOWICE)

 

Lp.

Nr drogi

Droga relacji

Długość

Standard

1

1768 O

Kąty Opolskie – DW 423

0,73

II

2

1826 O

Gogolin – Obrowiec

2,99

I

3

1832 O

Gogolin – Chorula

8,32

I

4

1831 O

Gogolin – Kamień Śląski

9,28

I

5

1829 O

Kamień Śląski – Kosorowice

1,55

I

6

1817 O

Otmice – Kamień Śląski

2,89

I

x

x

Razem:

25,76 km

X

 

DROGI NIE OBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM

 

Lp.

Nr drogi

Droga relacji

Długość

1

1260 O

Rozkochów – DK 40 (teren niezabudowany)

0,80

2

1448 O

Grocholub – Poborszów

0,71

3

1459 O

Rozkochów – Stare Kotkowice (teren niezabudowany)

2,45

4

1471 O

Leśnica – Żyrowa

2,37

5

1269 O

Krobusz – Kierpień

0,45

6

1255 O

Zawada – Buława - Pisarzowice

0,53

x

x

Razem:

7,31 km

4. Materiały do zwalczania śliskości.

Zwalczanie śliskości przewidziane jest trzema metodami:

a)       mieszanki kruszywa odsianego (piasek) frakcji 0-2 mm z solą drogową w proporcji 3:1, zwanej dalej „mieszanką piaskowo-solną” lub mieszanki chipsów kokosowych frakcji 2-4 i soli drogowej w proporcji 3:1 dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego,

b)       soli drogowej – do zwalczania naboi lodowych,

c)        solanki.

5. Informacje o przejezdności dróg powiatowych będzie można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

·        w godzinach pracy 077/ 40 74 309, 077/ 40 74 310, 077/ 40 74 359

 

·        poza godzinami pracy 782 882 880, 698 159 225, 669 546 900, 606 758 975.

 

6. Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego są:

Wicestarosta Krapkowicki – Sabina Gorzkulla

telefon służbowy 077/ 407 43 10, telefon komórkowy 782 882 880

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia – Aleksander Gacek

telefon służbowy 077/ 407 43 09, telefon komórkowy 698 159 225

Inspektor Wydziału Inwestycji i Mienia – Tomasz Scholz

telefon służbowy 077/ 407 43 10, telefon komórkowy 669 546 900

Podinspektor Wydziału Inwestycji i Mienia – Błażej Łazarek

              telefon służbowy 077/ 407 43 59,telefon komórkowy 606 758 975