A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z mapy 12, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

<link...</span>

 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.1137), w dniu 1 sierpnia 2020r. został uruchomiony system teleinformatyczny, służący obsłudze rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.

Wniosek o rejestrację jednostki...

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 w celu upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadanie zostanie trzy minutowy akustyczny sygnał alarmowy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy, służący realizacji projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (Działanie 2.8 PO WER).

Powiat Krapkowicki podjął działania mające na celu przygotowanie diagnozy potrzeb mieszkańców naszego Powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, która umożliwi opracowanie kompleksowej koncepcji...