A A A Wersja kontrastowa

Aktualności

Rusza projekt „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach, którego 80 osób zostanie wyposażonych w opaski telemedyczne, służące do poprawy ich bezpieczeństwa.

 

1.   Uczestnikami Projektu mogą być osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne, które w chwili przystąpienia do Projektu ukończyły 60 lat, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu krapkowickiego.

2.        Do udziału w Projekcie zostanie...

Uruchomienie syren alarmowych!

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP w dniach 17-21 maja 2021 r. organizuje ćwiczenia krajowe RENEGATE/SAREX-21 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludzi.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiąca własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z karty mapy 12.