A A A Wersja kontrastowa

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

Maciej Sonik – Starosta

Sabina Gorzkulla– Wicestarosta

Helga Bieniusa - Członek Zarządu

Maciej Lisicki - Członek Zarządu

Dariusz Willim - Członek Zarządu