A A A Wersja kontrastowa

Informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem i złożeniem już pierwszego dnia 91 wniosków o dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, tegoroczna pula środków przeznaczona w 2022 roku na ten cel z budżetu powiatu, w wysokości 200 000,00 tyś złotych została w całości wykorzystana.

Od 3 stycznia 2022 r. rusza nabór wniosków o udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zdań z zakresu ochrony środowiska służących ograniczeniu emisji...

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że w 2022 roku kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)       obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)     obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      ...