A A A Wersja kontrastowa

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 w celu upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadanie zostanie trzy minutowy akustyczny sygnał alarmowy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy, służący realizacji projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (Działanie 2.8 PO WER).

Powiat Krapkowicki podjął działania mające na celu przygotowanie diagnozy potrzeb mieszkańców naszego Powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, która umożliwi opracowanie kompleksowej koncepcji...

Informujemy, iż do dnia 31 sierpnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach programu należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca...

25 czerwca w godzinach 09:00 – 10:30, na terenie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Krapkowice ćwiczebnie zostanie uruchomiona syrena alarmowa.

 

W związku z powyższym przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów alarmowych:

„OGŁOSZENIE ALARMU”– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

„ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.