KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2024 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia.

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa będzie trwać od dnia 1 lutego do 30 kwietnia. Natomiast powiecie krapkowickim zostanie przeprowadzona w terminie od 26 lutego do 13 marca br. Posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krapkowicach odbywać się będą w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 (IV piętro).

Terminy dla gmin Powiatu Krapkowickiego:

Gmina Krapkowice                26.02.2024 r. – 28.02.2024 r.
Gmina Gogolin                     
29.02.2024 r. – 01.03.2024 r.
Gmina Zdzieszowice             04.03.2024 r.– 06.03.2024 r.
Gmina Strzeleczki                 
08.03.2024 r. – 11.03.2024 r.
Gmina Walce                        
07.03.2024 r.
Kobiety                                 
12.03.2024 r.
Dzień rezerwowy                 
13.03.2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2024 roku
.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2024 pod linkiem: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/

W razie dodatkowych pytań, kontakt z Panią Katarzyną Kroner, tel. 77 40 74 333 lub email: pczk@powiatkrapkowicki.pl