A A A Wersja kontrastowa

Informujemy, iż do dnia 31 sierpnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach programu należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca...

25 czerwca w godzinach 09:00 – 10:30, na terenie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Składu Krapkowice ćwiczebnie zostanie uruchomiona syrena alarmowa.

 

W związku z powyższym przypominamy interpretację obowiązujących sygnałów alarmowych:

„OGŁOSZENIE ALARMU”– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

„ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Ogród naturalny, a może zaprojektowany w każdym calu? W naszym konkursie nie ma to znaczenia, najważniejsze, aby całość tworzyła piekną i wyjątkową przestrzeń. Mieszkańców powiatu krapkowickiego, którzy z dużą pieczałowitością dbają o swój ogród, przez co jego urok zachwyca innych, zachęcamy do zrobienie zdjęcia, wypełnienia formularza i nadesłania lub osobistego dostarczenia ich do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Laureci (10 uczestników) otrzymają nagrody pieniężne! Szczegóły w...

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przewidziała w bieżącym funkcjonowaniu powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności istotne zmiany:

Ø  w przypadku osób, których ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności upływa w terminie od...