Bliżej rodziny i dziecka

01 października 2023

Informujemy, że w ramach zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji projektu  pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, który był realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego...

DARIUSZ WILLIM 1975-2023

16 września 2023


Przepełnieni smutkiem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że dzisiaj zmarł Dariusz Willim, wieloletni członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego i radny Rady Powiatu.

Najszczersze wyrazy współczucia kierujemy dzisiaj do żony Kariny, córki Zofii, syna Rafała, rodziny, bliskich i przyjaciół.