Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli gmin, instytucji, organizacji i innych partnerów społecznych oraz gospodarczych Powiatu Krapkowickiego do zapoznania się z projektem Strategii i wyrażenia swojej opinii. Konsultacje prowadzimy w formie ankiety opublikowanej pod linkiem: bitly.pl/uKu96 do 13 września br. Państwa zdanie, opinie, sugestie są niezwykle ważne w opracowaniu tego najważniejszego strategicznego dokumentu dla rozwoju naszego powiatu. Zachęcamy do udziału w...


Trwająca przez 63 dni, nierówna walka pozostawiła niezatarte piętno na historii Polski. Zagłada miasta i śmierć około 150 tysięcy osób niech będą przestrogą przed okrucieństwem wojny i głębokim przypomnieniem o cenach wolności. Symbolicznie w hołdzie bohaterom i dla upamiętnienia ofiar Powstania Warszawskiego nawiązując do godziny „W”, 1 sierpnia w powiecie krapkowickim o godzinie 17:00 (w ramach treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania) nadany zostanie jednominutowy sygnał...

 

Zapraszamy do zapoznania się i pobierania regulaminów konkursu na najcięższą dynię oraz konkursu warzywnego w ramach Bania Fest Festiwalu Dyni, który odbędzie się 30 września 2023 r., a także konkursu na „Dyniowy Przysmak w Sercu Opolszczyzny”, którego finał odbędzie się 1 października 2023 r.

Regulamin Konkurs na najcięższą dynię 2023
Oświadczenie załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na najcięższą dynię 2023
Klauzula informacyjna załącznik nr 2 do Regulaminu
Karta zgłoszenia Konkurs na...

Przekazuję do wiadomości Państwa rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 05110/P/19/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od  km 0+300 do km 1+500 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz.1840) wraz z uzasadnieniem.

Rozporządzenie porządkowe WO Nr 0510_P_19_2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Uzasadnienie do rozporządzenia.