Wsparcie dla inwestora

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wspiera inwestorów i inwestycje przede wszystkim sprawnym wydawaniem decyzji, dotyczących pozwoleń na budowę (średni czas 25 dni) oraz ewidencji gruntów i procedur podziału gruntu (czas wydawania skrócono o 30%). Przedsiębiorcy mogą też liczyć na pomoc Zespołu Obsługi Inwestora, który pracuje w zależności od charakteru inwestycji w składzie odpowiadającemu zakresowi zadań. Również po rozpoczęciu działalności, skoordynowane działania wszystkich powiatowych służb i jednostek pozwalają firmom sprawnie pozyskiwać pracowników (np. PUP), korzystać ze środków na rozwój i zatrudnienie, czy ukierunkować kształcenia w placówkach pod kątem przyszłego zatrudnienia. Przykład stanowić mogą klasy patronackie i klasy branżowe, przygotowujące do zawodu w kluczowych dla regionu branżach, działające w szkołach, dla których powiat krapkowickim jest organem prowadzącym.


OPIEKA POINWESTYCYJNA W POWIECIE KRAPKOWICKIM

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w Powiecie przedsiębiorstw oraz monitorowanie ich potrzeb i problemów.

 Główne cele:

1.    Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw administracyjnych na poziomie JST.

2.    Organizowanie spotkań tematycznych, konferencji z udziałem samorządowców i przedsiębiorców, w celu utrzymania bieżącego kontaktu.

3.    Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach, w których uczestniczy JST.

4.    Rozpowszechnianie informacji o dostępnych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

5.    Udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych (zewnętrznych) dla przedsiębiorców.

6.    Promowanie produktów pochodzących od lokalnych przedsiębiorców.