A A A Wersja kontrastowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych, Powiat Krapkowicki otrzymał dotację w wysokości 2.480,00 zł

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach dotacji zostało udzielone dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.

Dodatkowo Powiat Krapkowicki przekaże na realizację zadania środki własne, w wysokości 620,00 zł

 

W ramach realizacji przedmiotowego programu zostaną zakupione nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej zgodne z zainteresowaniami uczniów, organizowane będą różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo wśród uczniów szkół oraz spotkania informacyjne dla rodziców.

 

W ubiegłych latach z programu skorzystały inne szkoły podległe Powiatowi Krapkowickiemu, a mianowicie:

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 
  • Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, 
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.