WAŻNE INFORMACJE ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Po dwóch spotkaniach z wojewodą, spotkaniu z burmistrzami i wójtami oraz społecznością ukraińską w naszym powiecie, przedstawiam najważniejsze informacje z punktu widzenia pomocy Ukrainie:

1️⃣ Wszystkie osoby, które przybywają do Polski uciekając przed działaniami wojennymi, powinny zarejestrować się w punktach recepcyjnych na granicy.

2️⃣ Jeżeli nie zostałeś zarejestrowany na granicy, to zgłoś się do pełnomocnika ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy w powiecie krapkowickim Marii Studans. Telefon całodobowy +48 698 159 225. W ten sposób będziesz mógł rozpocząć procedurę rejestracji.

3️⃣ Jeżeli jesteś przedstawicielem instytucji lub pracodawcą chcącym pomóc uchodźcom w procedurze rejestracji zgłoś się do wicestarosty Sabiny Gorzkulli. Telefon całodobowy +48 782 882 880.

4️⃣ Centrum Pomocy Ukraińcom w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zostało uruchomione, aby poprzez rejestrację osoby uciekające przed wojną mogły zostać zapisane w bazie i skorzystać z noclegu, wyżywienia, a także aby miały dostęp do pomocy medycznej. Centrum, jeżeli okaże się to potrzebne będzie pracowało w trybie całodobowym.

5️⃣ Dziękujemy za organizacje wszystkich zbiórek.

Prosimy, aby ograniczyć je do podstawowych środków higieny osobistej, rzeczy dla niemowląt i dla małych dzieci - takich jak pieluchy, chusteczki nawilżane, mleko modyfikowane, do żywności długoterminowej i sprzętu takiego jak grzejniki i kuchenki. Ważne jest też prowadzenie ewidencji zebranych rzeczy, dzięki którym zostaną one przekazane w miejsca, gdzie będzie największe zapotrzebowanie. Jednocześnie informujemy, że pomoc humanitarna na Ukrainę z województwa opolskiego zostanie zorganizowana i przekazana, gdy będzie taka możliwość.

6️⃣ Mieszkańcy powiatu krapkowickiego pochodzenia ukraińskiego, z którymi się dziś spotkaliśmy będą opiekować się uchodźcami, którzy zamieszkają w naszym powiecie, pomagając w załatwieniu bieżących spraw. Wsparcie zadeklarowało 20 osób.

7️⃣ Wszystkie osoby chcące wyrazić swoją solidarność z Narodem Ukraińskim zachęcamy do udziału w jutrzejszym spotkaniu (niedziela 27.02) na krapkowickim rynku o godzinie 13:00.

Udostępnij, przekaż ukraińskim sąsiadom, znajomym na Ukrainie

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Після двох зустрічей з воєводою, зустрічі з мерами та головами міст та українською громадою нашого округу,представляю найважливішу інформацію з точки зору допомоги Україні:

1) Усі люди, які приїжджають до Польщі, тікаючи від бойових дій, мають зареєструватися в пунктах прийому на кордоні.

2) Якщо ви не були зареєстровані на кордоні, то зверніться до генпрокурора. координації допомоги біженцям з України в Крарковіцькому районі Маріі Студанс. Цілодобовий телефон +48 689159225. Ось так можна розпочати процес реєстрації.

3) Якщо ви представник установи або роботодавець, який хоче допомогти біженцям в процедурі реєстрації, зверніться до віце-президента Сабіни Гожкуллі. 24/7 телефон +48 782 882 880.

4) Запрацював Український центр допомоги при районному старостві в Крапковіцах, щоб через реєстрацію людей, які тікають від війни, могли бути зареєстровані в базі та користуватися житлом, харчуванням, а також мати доступ до медичної допомоги. Центр, якщо виявиться необхідним, працюватиме у цілодобовому режимі.

5) Дякуємо за організацію всіх збірок

Просимо, обмежте їх базовими засобами особистої гігієни, предметами для немовлят та малюків- такими як підгузки, зволожуючі рушники, модифіковане молоко, довготривала їжа та обладнання, таке як обігрівачі і пічки. Важливо також вести записи зібраних речей, щоб їх можна було здати у місця, де є найбільша потрібність. Одночасно повідомляємо, що гуманітарна допомога для України від Опольського воєводства буде організована та роздача по можливості.

6) Жителі Краповіцкого повіту українського походження, з якими ми сьогодні зустрілися, будуть піклуватися про біженців, які будуть проживати у нашому окрузі, допомагаючи у вирішенні актуальних питань. 20 людей заявили про підтримку.

7) Заохочуємо всіх бажаючи висловити свою солідарність з Українською Ніцією взяти участь у завтрашній зустрічі (неділя 27.02) на ринку в Крапковіцах о 13:00