Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa na przedłużenie życia

Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa na przedłużenie życia. W polskim prawie obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci. Więcej informacji na ten temat: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow)

Na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Bukowińskiego, publikujemy uchwałę i uzasadnienie - w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej  dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.