Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Powiat Krapkowicki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00 od 08.01.2024 roku do 15.01.2024 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 40 74 342 lub osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 110.

Więcej informacji o Programie: https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/programy-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024/

Deklaracja uczestnika Programu do wskazania osoby
Druk oświadczenia do umowy zlecenia i o dzieło 2024
Karta oceny - załacznik nr 1 do regulaminu
Karta zakresu czynności do Programu-AOON-JST
Karta zgłoszenia do-Programu-AOON-JST
Karta zgłoszenia kandydata na asystenta
Klauzula RODO do Programu - AOON
Klauzula RODO Powiat Krapkowicki
Oświadczenie o akceptacji asystenta dla osoby niepełnoletniej
Oświadczenie o niefigurowaniu w RSP
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu kandydata na asystenta
Regulamin rekrutacji - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024