Aktualności

Powiat Krapkowicki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00 od 08.01.2024 roku...