Aktualności

Przekazuję do wiadomości Państwa rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 05110/P/19/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od  km 0+300 do km 1+500 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz.1840) wraz z uzasadnieniem.

Rozporządzenie porządkowe WO Nr 0510_P_19_2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Uzasadnienie do rozporządzenia.

 

Powiat krapkowicki ogłasza konkurs na projekt grafiki ściennej wyrażającej hasło „Otwarci na świat” na ścianie budynku Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. Projekt muralu musi gwarantować wykonanie go na ścianie o wymiarach 10 m (wysokość) x 7,85 m (szerokość), w sposób trwały i pokrywający całą powierzchnię.

Na prace czekamy do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.30.
Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł.

REGULAMIN KONKURSU na projekt muralu w Zespole Szkół...

Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa na przedłużenie życia. W polskim prawie obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci. Więcej informacji na ten temat: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow)

Na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Bukowińskiego, publikujemy uchwałę i uzasadnienie - w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej  dotyczącej transplantacji wśród lokalnej...