KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ – GODZINA 14:00

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą III sesję Rady Powiatu Krapkowickiego:
    a) Projekt uchwały w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”;
3. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za 2023 rok.
4. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2023...