INFORMACJA

28 lutego 2024

 

INFORMACJA

 Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o siedzibie i dyżurach

 

1.      Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach mieści się:

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach,

ul. Kilińskiego 1, pokój nr 215, 47-303 Krapkowice, tel. 77 40 74 308

 

2.      Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w...

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia.

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa będzie trwać od dnia 1 lutego do...