A A A Wersja kontrastowa

Informujemy, iż do dnia 10 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


UWAGA
Obowiązują nowe druki Wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym oraz załączników w aktualnym naborze wniosków (dostępne na dole ogłoszenia).

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc...

Informujemy, że w dniu 17 września 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dla mieszkańców z terenu powiatu krapkowickiego - pn.: „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” realizowanego w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego...

Gigantyczne okazy w międzynarodowym wydaniu!

Tegoroczny konkurs na najcięższą dynie zostanie przeprowadzony na zasadach i przy patronacie Great Pumpkin Commonwealth (GPC). To oznacza jeszcze bardziej zaciętą rywalizację i szansę na ustanowienie kolejnego rekordu. Przypomnijmy, ostatni padł w 2017 roku, a dynia Dominika Kędziaka ważyła 839,6 kg! Biorąc pod uwagę jednak, że Rekord Świata wynosi 1190,49 kg, hodowcy mają spore… pole do popisu.

Przy użyciu pomarańczowego warzywa podejmiemy też...