A A A Wersja kontrastowa


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Powiat Krapkowicki

 

Lista zwycięzców pierwszego etapu konkursu...

Biegam Bio Lubię

19 wrzesień 2018

 

Kolejne biegowe wyzwanie dla mieszkańców powiatu krapkowickiego! 30 września o godzinie 9.00 na na Stadionie Miejskim w Otmęcie przy ul. Olimpijskiej 1 oraz w lesie obok stadionu będzie można zmierzyć się na dystansach od 200 metrów - w przypadku dzieci, do 5 kilometrów - w przypadku dorosłych. Zawody odbędą się w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Zapisy w dniu zawodów od 7:00 do...

Informujemy, iż do dnia 10 października 2018 r. (środa) trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2018/2019) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


UWAGA

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w...