A A A Wersja kontrastowa

Gmina Strzeleczki

Gmina Strzeleczki położona jest w zachodniej części powiatu krapkowickiego, w dorzeczu Białki i Osobłogi. Zajmuje obszar 117 km2 (1/3 powierzchni stanowią lasy), zamieszkuje ją 8086 osób. Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 240 podmiotów gospodarczych.

Do największych należą VENUS Sp. j. w Łowkowicach produkująca elementy betonowe i wykonująca usługi budowlano – transportowe oraz FILPLAST w komornikach – producent stolarki budowlanej z PCV i aluminium. Niektóre przedsiębiorstwa działają w oparciu o bogactwa naturalne występujące w rejonie. Występują tu pokłady żwirów i piasków, które służą za podstawowy materiał w branży budowlanej.

W granicach gminy znajdują się atrakcyjne obszary turystyczno – przyrodnicze.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć zespół pałacowo – parkowy w Mosznej (obecnie znajduje się tutaj Centrum Terapii Nerwic) wraz z przyległą stadniną koni, zamek i park krajobrazowy w Dobrej oraz obfitujące w rzadkie gatunki roślin i zwierząt lasy będące fragmentem Borów Niemodlińskich.

Przez gminę przebiega droga krajowa ze Strzelec Opolskich do Nysy i Prudnika oraz do dwóch przejść granicznych z Czechami. Gmina jest także wyposażona w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną. Bogactwa naturalne, dostęp do wszystkich mediów oraz przyjazne przedsiębiorcom władze powodują, że gmina Strzeleczki jest miejscem, gdzie dobrze się żyje.

Wójtem Gminy Strzeleczki jest Marek Pietruszka, Przewodniczącym Rady Gminy Marek Kaliński 

Urząd Gminy Strzeleczki

47-364 Strzeleczki, Rynek 4

tel. 77 46 68 105, 77 40 76 660 fax 77 40 76 661

e-mail: ug@strzeleczki.pl

www.strzeleczki.pl