A A A Wersja kontrastowa

Rada Powiatu

 

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w latach 2014-2018

Helga Bieniusa (z listy KWW MS) – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józef Bukowiński (z listy SLD) – Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego

Sabina Gorzkulla (z listy KWW MS) – Wicestarosta

Joachim Kamrad (z listy MN)

Kinga Kaptur (z listy MN)

Krystian Komander (z listy MN)

Wojciech Kowalski (radny niezależny) – Członek Zarządu Powiatu

Maciej Lisicki (z listy KWW MS) – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa

Albert Macha (z listy MN)

Jerzy Mikus (z listy MN) – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Irena Pachowicz (z listy KWW MS) – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Mariusz Pieszkała (z listy MN)

Ryszard Reszczyński (z listy KWW MS) – Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Tomasz Rowiński (z listy KWW MS) – Zastępca Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Piotr Solloch (z listy MN)

Maciej Sonik (z listy KWW MS) – Starosta Krapkowicki

Tomasz Świstuń (z listy PiS) – Zastępca Przewodniczącego Rady

Monika Wąsik-Kudla (z listy MN)

Dariusz Willim (z listy RdO) – Członek Zarządu Powiatu