A A A Wersja kontrastowa

Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018-2023:

stan na dzień  20.11.2018 r.

Okręg wyborczy nr 1 KRAPKOWICE: 
1. Bryś Szczepan

2. Donitza Arnold

3. Kasiura Sabina Dorota

4. Lisicki Maciej - Członek Zarządu
5. Markowski Marko
6. Sonik Katarzyna Joanna 

Okręg wyborczy nr 2 GOGOLIN:
1. Gembski Dawid Błażej

2. Gorzkulla Sabina Krystyna - Wicestarosta Krapkowicki
3. Kaptur Kinga Maria
4. Komander Krystian Karol – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 3 ZDZIESZOWICE: 
1. Bieniusa Helga Maria - Członek Zarządu
2. Bukowiński Józef Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu
3. Molfa Krzysztof
4. Wąsik – Kudla Monika Maria– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

 

Okręg wyborczy nr 4 STRZELECZKI-WALCE: 
1. Heinz Roman

2. Kamrad Joachim
3. Pachowicz Irena
4. Willim Dariusz - Członek Zarządu