A A A Wersja kontrastowa

Kwalifikacja wojskowa

Rusza kwalifikacja wojskowa

11 kwietnia (poniedziałek) na terenie powiatu krapkowickiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. W roku bieżącym podlegają jej:

1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, z czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.);

4.  kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321);

5.  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (w tym również kobiety).

Osoby, które wezmą udział kwalifikacji powinny zabrać ze sobą:

a. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

c. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

d. dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

e. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

f.  potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 77 40 74 333.