A A A Wersja kontrastowa

Bezpłatne Porady Prawne

Masz problem natury prawnej? Skorzystaj z darmowych porad. Od 1 stycznia ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Krapkowicach stwarza taką możliwość. Jeżeli masz wątpliwości z zakresu prawa pracy, chciałbyś wiedzieć z czym wiąże się rozpoczęcia działalności gospodarczej, albo potrzebujesz pomocy w tematach związanych ze sprawami karnymi, administracyjnymi, rodzinnymi, czy prawa podatkowego – zgłoś się do jednego z trzech naszych punktów – w Krapkowicach, Zdzieszowicach, bądź Strzeleczkach! 

Z pomocy skorzystać może młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kobiety w ciąży, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci oraz weterani. Ponadto, z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zainteresowanie poradami przez ostatni rok było bardzo duże. W sumie skorzystało z nich ponad 700 mieszkańców. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. 

Nieodpłatnej pomoc udzielają adwokaci i radcy prawni. Można z niej skorzystać, jeżeli ma się problemy z komornikiem, alimentami, albo np. nierozwiązaną sprawą spadkową. Zakres pomocy jest spory, a jeżeli ma się wątpliwości to można przyjść do miejsca pełnienia dyżurów i tam pozyskać odpowiedź w tej kwestii.

Punkty znajdują się:  w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 (porad udzielają Radcy Prawni) Pn - 9.30 - 13.30, Wt - 12.00 - 16.00, Śr - 8.00 - 12.00, Czw - 14.00 - 18.00, Pt - 9.00 - 13.00; w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny, ul B.Chrobrego 18 Zdzieszowice Pn,Śr,Pt 9.00-13.00, Wt i Czw 13.00-17.00; Urząd Gminy w Strzeleczkach sala GOK, Pn, Wt, Czw, Pt - 7.30-11.30 Śr - 10.30-14.30. 

Co ważne, pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. 

Czy wiesz, że...

Z bezpłatnych porad prawnych skorzystało w 2016 roku aż 721 osób

Co czwarta osoba korzystająca z porad miała powyżej 65 lat

Najwięcej spraw dotyczyło zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego

Aż 100 porad udzielono w zakresie prawa spadkowego 

Aktualne informacje o godzinach i zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w Biuletynie Informacji Publicznej