A A A Wersja kontrastowa

Zgodnie z zapowiedziami krapkowickie starostwo zaprasza na kolejne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców. 11 kwietnia Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadzi szkolenie pod nazwą Przestrzeganie Prawa Pracy w Małych Zakładach - Dyplom PIP, a dzień później Kancelaria Bezpieczeństwa Informacji wyjaśni na czym polega RODO. Oba szkolenia są bezpłatne. 

Dyplom PIP to program prewencyjny skierowany do małych zakładów pracy, zatrudniających do 20 osób. Jego ideą jest samokontrola warunków pracy....

Zbiórka dla Pascala

03 kwiecień 2018

28 marca 2018 r. podczas Środy Żurowej połączonej z Kiermaszem Świątecznym na Os. XXX-lecia w Krapkowicach przeprowadzono zbiórkę publiczną Nr 293/2016/2474/OR na rzecz Pascala Boronowskiego 307/Bpodopiecznego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Zbiórka odbyła się pod szyldem w/w fundacji (Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”77-400 Złotów, ul. Stawnica 33 A) zebrano fundusze o łącznej kwocie 4.506,67 zł i 2 Euro

 

Zbiórka została przeprowadzona na mocy decyzji Ma...

Informujemy, iż od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul....