A A A Wersja kontrastowa
Przekaż 1% podatku lokalnie!

Z roku na rok coraz chętniej przekazujemy jeden procent podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu wzrasta kwota przekazywanych w ten sposób pieniędzy. Mimo, że czas na rozliczenie z Urzędem Skarbowym mija 2 maja 2017 r. warto już dziś zastanowić się kogo chcemy wesprzeć.

Działalności lokalnych organizacji pozarządowych jest zróżnicowana i dotyka wielu płaszczyzn, dzięki czemu znajdziemy wśród nich z pewnością taki profil, który chcemy wspierać. Pieniądze przekazać...

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat 7/PI/2017 z dnia 15.02.2017 w dniu 14.02.2017 na terenie województwa opolskiego: w m. Kędzierzyn - Koźle wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. 240 µg/m3 pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. w m. Zdzieszowice wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. 226 µg/m3 pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Informacja o kwalifikacji wojskowej

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają: 

1. mężczyźni urodzeni w 1998r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej...

INFORMACJA O OGŁOSZENIU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

W dniu 27.01.2017 r. Zarząd Powiatu Krapkowickiego przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w obszarach:

1)       nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oświaty i wychowania;

2)       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)       kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5)       porządku i bezpieczeństwa...