A A A Wersja kontrastowa

1.     Otwarcie sesji:

a)      stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie wniosków do porządku obrad,

c)      informacja o protokole z VIII sesji.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.     Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego.

4.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu.

5.     Informacja o stanie realizacji...

Zielony Powiat w miniaturce

08 październik 2019

Pomysłowość najmłodszych mieszkańców powiatu krapkowickiego nie ma granic. Ten fakt cieszy tym bardziej, że jest ona dobrze pożytkowana w konkursach takich jak Zielony Powiat w Miniaturce, które zwiększają świadomość ekologiczną. Tak jak w ubiegłym roku tak i tym razem trzeba było przygotować makietę przedstawiająca naszą okolicę, jej walory przyrodnicze i sposoby ochrony środowiska. Komisja miała nie lada wyzwanie, aby spośród 7 prac wybrać 3 najciekawsze i najlepiej obrazujące temat....

Informujemy, iż do dnia 10 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020) pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


UWAGA
Obowiązują nowe druki Wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym oraz załączników w aktualnym naborze wniosków (dostępne na dole ogłoszenia).

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc...