A A A Wersja kontrastowa

Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: brzeski(23), głubczycki(24), kędzierzyńsko-kozielski(22), kluczborski(21), krapkowicki(21), namysłowski(23), nyski(25), oleski(20), Opole(22), opolski(22), prudnicki(24), strzelecki(20) Ważność od godz. 00:00 dnia 15.04.2019 do godz. 08:00 dnia 16.04.2019 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna w dzień około...

Informujemy, iż od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul....