A A A Wersja kontrastowa

Komunikat AH5N8

10 styczeń 2020

Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

Szanowni Państwo

W zawiązku z wystąpieniem na obszarze naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ informujemy, że:

wirus A/H5N8/, który wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi. W związku z tym, ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Należy...

Dnia 12 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Krapkowickiego podjęła Uchwałą Nr X/99/2019  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie nowego regulaminu można ubiegać się o bon ekologiczny o wartości 2000 zł dla inwestycji związanych z wymianą starego nieekologicznego pieca c.o. opalanego węglem na zakup:

ü  kotła c.o. gazowego,

ü  kotła c.o. elektrycznego lub elektrycznego urządzenia grzewczego...

Wiele ważnych informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania można było usłyszeć podczas wtorkowego spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego BDO i KOBiZE. O tym, jak duże było zainteresowanie najlepiej świadczy dwukrotnie wypełniona po brzegi Sala Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego. Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, wprowadzają na rynek produkty, opakowania,...

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, iż Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęli kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2020 roku.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)       obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych...