A A A Wersja kontrastowa

Wydział Rozwoju i Współpracy Zalecamy, aby sprawy obsługiwane przez Wydział Rozwoju i Współpracy - w tym obsługa organizacji pozarządowych -odbywały się drogą elektroniczną.

W przypadku konieczności kontaktu z Wydziałem prosimy o telefon pod numer:
77 40 74 341 - sprawy związane z organizacjami pozarządowymi, konkursy umowy sprawozdania.
77 40 74 345 - współpraca z zagranicą
77 40 74 342 - projekty unijne


Wydział Rozwoju i Współpracy realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promocji powiatu, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy zagranicznej, turystyki, ochrony zabytków, koordynacji wdrażania strategii i programów rozwoju powiatu.

W ramach wydziału utworzono Referat Organizacji Pozarządowych, Sportu, kultury i Współpracy z Zagranicą.

Pracownicy wydziału:

Iwona Jagoda-Jamioł - DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 367
E-mail:
pok. nr 110
Tomasz Szczepanek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Weronika Juraszek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Małgorzata Bonkosch
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 107
Łukasz Bordak
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Aneta Mielczarczyk
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Natalia Kaczmarzyk
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Magdalena Schneider
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Rafaela Wróbel
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Agnieszka Konopka
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Adam Niewalda
Tel.: 77 40 74 343
E-mail:
pok. nr 315
Barbara Wojdyła
Tel.: 77 40 74 345
E-mail:
pok. nr 107
Katarzyna Ogórczak
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
Pok. nr 110
Kamil Przybyła
Tel.: 77 4074342
E-mail:
Pok. nr 110

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: