A A A Wersja kontrastowa

Wydział Inwestycji i Mienia

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, prowadzenia spraw wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Powiatu.

Pracownicy wydziału:

Aleksander Gacek DYREKTOR
Tel.: 77 407 43 09
E-mail:
pok. nr 115
Tomasz Lipiec
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116
Werner Donitza KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Tel.: 77 40 74 370
E-mail:
Iwona Kręcichwost
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Kamila Fałek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Tomasz Scholz
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Błażej Łazarek
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
pok. nr 115
Róża Bekiersz
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 328
E-mail:
pok. nr 105
Eryk Gutowski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Krzysztof Domagała
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
Adam Stolarski
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Damiana Banert
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116
Żaneta Jonderko
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
pok. nr 115
Mateusz Koziołek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Katarzyna Guder-Hendryk
Tel.: 774074310
E-mail:
Płonka
Tel.: 77 4074310
E-mail:
pok. nr 115

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: