A A A Wersja kontrastowa

Wydział Geodezji i Kartografii – Geodeta Powiatowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznym. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

1) Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_gospodarstwie_rolnym_2021.pdf

2)      Wniosek o wykreślenie obciążenia w dziale III KW – Podanie_o_wykreslenie_obciazen_z_KW_2021.pdf

3)      Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P5.pdf

4)      Udostępnienie map w formie kopii - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf oraz Formularz_P1.pdf

5)      Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wniosek-narada.xls oraz terminy_narad_koordynacyjnych.pdf

6)      Wydawanie wypisów i wyrysów oraz kserokopii dokumentów - Formularz_EGiB_-_wniosek_o_wydanie_wypisu_lub_wyrysu_z_operatu_ewidencyjnego_2021.pdf

7)      Zmiana adresu zamieszkania właściciela - Formularz_ZD_-_zgloszenie_zmian_danych_EGiB_2021.pdf

8)      Wniosek o wprowadzenie rozwiązania umowy dzierżawy - Formularz_ZD_-_zgloszenie_zmian_danych_EGiB_2021.pdf

9)      Ujawnienie samodzielnych lokali - Formularz_ZL_-_wniosek_o_ujawnienie_samodzielnych_lokali_2021.pdf

10)   Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy EGiB - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P6.pdf

11)   Udostępnienie innych materiałów PZGiK - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P7.pdf

12)   Udostępnienie punktów granicznych - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P2.pdf

Pracownicy wydziału:

Marek Najgebauer DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 375
E-mail:
pok. nr 21
Agnieszka Gorbacz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 19
Aneta Jędrzejewska - Andrzyn
Tel.: 77 40 74 354
E-mail:
pok. nr 20
Daniel Pieczyk
Tel.: 77 40 74 354
E-mail:
pok. nr 20
Grażyna Szumińska
Tel.: 77 40 74 355
E-mail:
pok. nr 18
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok.nr 19
Iwona Nikel
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok. nr 19
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok. nr 19
Włodzimierz Osiej
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Marek Wilk
Tel.: 77 40 74 361
E-mail:
pok. nr 17
Katarzyna Fajlert
Tel.: 77 40 74 369
pok. 19