A A A Wersja kontrastowa

Wydział Geodezji i Kartografii – Geodeta Powiatowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznym. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Pracownicy wydziału:

Marek Najgebauer DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 375
E-mail:
pok. nr 21
Agnieszka Gorbacz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 19
Aneta Jędrzejewska - Andrzyn
Tel.: 77 40 74 354
E-mail:
pok. nr 20
Daniel Pieczyk
E-mail:
pok. nr 20
Grażyna Szumińska
Tel.: 77 40 74 355
E-mail:
pok. nr 18
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Pok.nr 19
Iwona Nikel
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Pok. nr 19
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Pok. nr 19
Włodzimierz Osiej
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Marek Wilk
Tel.: 77 40 74 361
E-mail:
pok. nr 17