Wydział Finansowy Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa, zalecamy mieszkańcom załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w pierwszej kolejności drogą elektroniczną.

W sprawach związanych z decyzją o ustaleniu opłat za wieczyste użytkowanie prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
77 40 74 370
77 40 74 372

Szczegółowe informacje dotyczące płatności w tym wysokości odsetek oraz opłat jednorazowych można uzyskać w Wydziale Finansowym pod numerem telefonu:
77 40 74 318

Numer konta do wpłat
22 8884 0004 2001 0000 0202 0002


Wydział Finansowy realizuje w szczególności zadania z zakresu planowania i kontroli realizacji budżetu, obsługi księgowej Starostwa, nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu, obsługi kasowej, ewidencjonowania i inwentaryzowania mienia ruchomego.

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że 31 marca ubiega termin dokonywania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Opłaty należy wnosić bez odrębnego wezwania, w kwocie określonej w decyzji na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach o numerze 22 8884 0004 2001 0000 0202 0002.

W przypadku braku informacji o wysokości opłat można skorzystać z wniosku, który pobrać i złożyć należy w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze Starostwa Powiatowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 40 74 318 (w sprawie wysokości opłaty rocznej) lub 77 40 74 372 (w sprawie wysokości opłaty rocznej oraz nieruchomości, której dotyczy opłata).

Pracownicy wydziału:

Ilona Adamkiewicz SKARBNIK
Tel.: 77 40 74 320
E-mail:
pok. nr 217
Jowita Kamerska
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Katarzyna Postół
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. 222
Krystyna Oleniacz
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 223
Iwona Giedzińska
Tel.: 77 40 74 352
E-mail:
pok. nr 223
Kamila Brzozowa
Tel.: 77 40 74 352
E-mail:
pok. 223
Jolanta Niesporek
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
pok. nr 224
Grażyna Paul
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
pok. nr 224
Nikola Czapluk
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Izabela Pampuch
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
pok. nr 225
Beata Janus
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
pok. nr 225
Katarzyna Hulik
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
pok. nr 222
Biuro Windykacji
Kinga Masajada Radca Prawny
Tel.: +48 77 407 43 29
E-mail:
pok. 306a
Miłosz Myczewski
Tel.: 77 40 74 329
E-mail:
pok. 306
Małgorzata Tomaszewska
Tel.: 77 40 74 329
E-mail:
pok. 306
Brak dostępnych aktualności.