A A A Wersja kontrastowa

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego.

W ramach wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pracownicy wydziału:

Aneta Dróżdż DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 326
E-mail:
pok. nr 207
Sabina Stryja
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 207
Grażyna Grzymek
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Katarzyna Ziółkowska
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 207
Izabela Wolińska
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Marzena Gąska
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
pok. nr 207
Alicja Zapotoczna
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
pok.nr 207
Sylwia Sapok
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Artur Kuik BHP
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 208
Beata Kipka
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Katarzyna Piętka
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Natalia Mućka
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
pok. 208
Brak dostępnych aktualności.