Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego.

W ramach wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pracownicy wydziału:

Aneta Dróżdż DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 326
E-mail:
pok. nr 207
Żaneta Jonderko
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
Witold Rożałowski
Tel.: 77 40 74 307
E-mail:
pok. nr 211
Izabela Wolińska
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Sylwia Sapok
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Ewa Gała
Tel.: 77 40 74 319
E-mail:
pok. nr 210
Przemysław Ujma
E-mail:
pok. nr 211
Katarzyna Pakoca
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
p. 209
Joanna Rosak
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
p. 208
Tomasz Mierzwa
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
p. 213
Anna Walczak - Cyganik
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
Agnieszka Szymończyk
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
p. 213
Henryk Miszke
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
p. 213
Marzena Gąska
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
pok. nr 208
Monika Kacprzak
Tel.: 77 40 74 340
E-mail:
p. 208
Iwona Lazar
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
p. 208
Referat Kadr i Obsługi
Sabina Stryja Kierownik Referatu
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 208
Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail:
pok. nr 209
Violetta Trybek
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
BOK
Magdalena Jagieło
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
BOK
Jolanta Oniszczuk
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
BOK
Bronisława Schuster
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
BOK
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Koryna Bernardt
Tel.: 77 407 43 48
E-mail:
Joanna Brząkała
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
Karolina Oberska
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
Artur Kuik SAMODZIELNE STANOWISKO BHP
Tel.: 77 40 74 327
E-mail:
pok. nr 208
Brak dostępnych aktualności.