A A A Wersja kontrastowa

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty realizuje zadania związane ze współpracą Starosty i Zarządu z innymi organami władzy publicznej oraz kontaktem z mieszkańcami powiatu i petentami Starostwa. W ramach Gabinetu Starosty prowadzone jest Biuro Obsługi Mieszkańców oraz sekretariat wraz z obsługą kancelaryjną Starostwa i zapewnieniem obsługi techniczno-biurowej Zarządu. Gabinet Starosty zajmuje się także obsługą medialną, przygotowaniem materiałów, analiz i opracowań, organizacją punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie.

Pracownicy wydziału:

Witold Rożałowski - DYREKTOR
Tel.: 77 40 74 307
E-mail:
pok. nr 211
Agnieszka Kilisz
Tel.: 77 40 74 303
E-mail:
SEKRETARIAT pok. nr 102
Przemysław Ujma
Tel.: 77 40 74 343
E-mail:
pok. nr 315
Katarzyna Bień
Tel.: 77 4074303
E-mail:
Pok. nr 102