A A A Wersja kontrastowa

Karta identyfikacyjna organizacji pozarządowej

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Rozwoju i Współpracy
Karta identyfikacyjna wymagana jest przy tworzeniu i aktualizacji Ewidencji stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego, podlegających nadzorowi Starosty Krapkowickiego oraz przy składaniu wniosków przez stowarzyszenia w ramach Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wymagane dokumenty

  Wypełniona Karta identyfikacyjna organizacji pozarządowej

  Wymagana opłata

  Bez opłat

  Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

  Rozpatrywanie wniosków

  Kartę Identyfikacyjną Organizacji Pozarządowej dotyczącej aktualizacji Ewidencji  stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego, podlegających nadzorowi Starosty Krapkowickiego weryfikuje się i uwzględnia w ewidencji stowarzyszeń w terminie 7 dni od dnia przedłożenia karty.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy
  tel. 77 407 43 45

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001,Nr 79, poz.855 z pózn. zm.).