A A A Wersja kontrastowa

ZASADY FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19

Sytuacja epidemiologiczna w województwie opolskim zmienia się z minuty na minutę. Zachęcamy Państwa, abyście ograniczyli przebywanie w miejscach dużych skupisk ludzi. Załatwiali tylko to, co jest najpilniejsze!

Zróbcie Państwo listę zakupów na najbliższe 14 dni, kupcie potrzebne produkty i nie odwiedzajcie sklepów każdego dnia.

Ograniczcie wyjście w celach towarzyskich.

Przypilnujcie dzieci i młodzież, którym odwołano zajęcia, aby zostały w domu i nie spotykały się z rówieśnikami w różnych miejscach.

Postępujcie rozważnie, przede wszystkim myjcie dokładnie ręce.

Nie zawieszamy pracy w Starostwie, ale mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem od jutra wprowadzone zostają zmiany w zasadach funkcjonowania poszczególnych wydziałów krapkowickiego starostwa.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie opolskim zmienia się z minuty na minutę. Zachęcamy Państwa, abyście ograniczyli przebywanie w miejscach dużych skupisk ludzi. Załatwiali tylko to, co jest najpilniejsze!

ODDZIAŁ ZUS NIECZYNNY DO ODWOŁANIA

tel. 22 560 16 00


OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA - DECYZJE

tel. 77 40 74 370 77 40 74 372


INFORMACJE NA TEMAT PŁATNOŚCI W TYM 

ODSETEK ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

tel. 77 40 74 318


Numer konta do wpłat: 

22 8884 0004 2001 0000 0202 0002


POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZAŚWIADCZENIA, 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE, KARTY WĘDKARSKIE

Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze 

Obsługi Klienta, w sprawach szczególnych nr tel:
77 40 74 324      77 40 74 330      77 40 74 331


WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

77 40 74 341 - Organizacje Pozarządowe

77 40 74 345 - Współpraca z zagranicą

77 40 74 342 - Projekty unijne

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI


Należy umawiać się telefonicznie:

Rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów, wymiana, 

odbiór dowodu rejestracyjnego 

77 40 74 339, 77 40 74 321, 77 40 74 338


Sprawy związane z dokumentami do kierowania 

pojazdami 77 40 74 322


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ


OSOBOM UDAJĄCYM SIĘ NA KOMISJĘ LEKARSKĄ ZALECA SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZYCHODZENIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ BADANIA.


77 40 74 305/306 - sprawy związane z edukacją

77 40 74 337 - sprawy związane ze zdrowiem


OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH

prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną

Szczegółowe informacje pod nr tel:


77 40 74 361      77 40 74 362      77 40 74 375


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny

77 44 66 015, pcpr@powiatkrapkowicki.pl


OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

 

77 46 61 960