A A A Wersja kontrastowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z mapy 12, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

uchwała Zarządu Powiatu Krapkowickiego.pdf
wykaz Piastowska 40-42.pdf