A A A Wersja kontrastowa

Wykaz nieruchomości Powiatu Krapkowickiego przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Grocholubiu gmina Walce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1443/1 z mapy 2.

Uchwała Zarządu Powiatu Krapkowickiego.pdf
wykaz nieruchomości.pdf