A A A Wersja kontrastowa

UWAGA!!! OBYWATELU UKRAINY! ↘️ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ↘️ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

 

 

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.|

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.

Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.

Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.

Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 22 500 43 76

Jeżeli nie zostałeś zarejestrowany na granicy, to zgłoś się do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Telefon całodobowy +48 698 159 225 pełnomocnikiem ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy została Mariia Studans, Ukrainka mieszkająca na terenie naszego powiatu.

Informacje pochodzą w części ze strony www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

3. У рецепційному центрі:

Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,

ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,

Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

4. Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає документів на в’їзд до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть зі собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.

5. Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, не турбуйтеся про закінчення вашого законного перебування. Ми подбаємо про те, щоб ваше легальне перебування було продовжено.

6. Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національною податковою адміністрацією.

7. Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому біля кордону.

8. Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського кордону.

9. Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймаються при перетині кордону Управлінням національних доходів.

10. Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу лінію: +48 47 721 75 75.

11. Прикордонні переходи також можна перетинати пішки.

АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА  www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

3. B пункте приема:

Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,

мы предоставим Bам временное жилье в Польше,

Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

4. Если вы бежите от вооруженного конфликта в Украине, не переживайте, что у вас нет документов, позволяющих въехать в Польшу. Вас пропустят в Польшу. Возьмите с собой самые важные документы - внутренний паспорт, заграничный паспорт (если есть), свидетельства о рождении детей, путешествующих с вами, медицинскую документацию.

5. Если вы уже находитесь в Польше, не беспокойтесь об окончании вашего легального пребывания. Мы позаботимся о том, чтобы ваше законное пребывание было продлено.

6. При поездке с животными - собаками, кошками, хорьками необходимо иметь микрочип и прививки, остальных (грызунов, кроликов, земноводных, рептилий, декоративных водных животных, беспозвоночных) без ограничений, но решение будет приниматься при пересечении границы Национальной налоговой администрацией.

7. Если у вас нет жилья в Польше, вы получите необходимую информацию в пунктах приема у границы.

8. Польша не имеет влияния на пограничные процедуры, применяемые при пересечении границы Украины.

9. Решения, связанные с перевозимым движимым имуществом (например, автомобилем), принимаются при пересечении границы Национальной налоговой администрацией.

10. Если вы не нашли интересующую вас информацию, позвоните на горячую линию: +48 47 721 75 75.

11. Пограничные переходы также можно пересекать пешком.

АДРЕС ПУНКТА ПРИЕМА ➡️ www.gov.pl/web/udsc/ukraina-ru