A A A Wersja kontrastowa

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022

Starosta Krapkowicki, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego. Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Projektem i przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 21 października 2021 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala nr 100, I piętro) zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.doc
http://get.adobe.com/reader/otherversions/Sprawozdanie z konsultacji.pdf
https://filehippo.com/pl/download_word_viewer/Projekt Uchwały Roczny Program Współpracy.doc