A A A Wersja kontrastowa

Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Kórnicy

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków usytuowanych na  nieruchomości  położonej w Kórnicy gmina Krapkowice oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr nr 931/2 z mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042375/3.

ogłoszenie o przetargu.pdf

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego