A A A Wersja kontrastowa

Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, iż Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęli kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2021 roku.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

1)       obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)       obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)       obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)       obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)       obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:

1)       obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)       obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)     obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)       obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)    105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)    80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)    270.000,00 zł dla autobusów;

5)     obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)       obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Terminy i miejsce składania wniosków:

  • Wnioski dotyczące obszarów B, C,D i F Programu przyjmowane będą w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Biuro Obsługi Klienta - parter, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 15 30. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 40 74 306.

Według zapisów decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 27 listopada 2020 r. ustalono następujące terminy na składanie do Oddziałów PFRON:

·      wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu -  od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku,

·      wniosków zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu -  od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do ww. programu dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl (O Funduszu -> Programy i zadania PFRON -> Programy realizowane obecnie -> Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Wydział Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych, pok. nr 108.