A A A Wersja kontrastowa

Pobierz prezentację na temat BDO i KOBIZE

Wiele ważnych informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania można było usłyszeć podczas wtorkowego spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego BDO i KOBiZE. O tym, jak duże było zainteresowanie najlepiej świadczy dwukrotnie wypełniona po brzegi Sala Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego. Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, wprowadzają na rynek produkty, opakowania, wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory - powinni sprawdzić, czy muszą się zarejestrować w BDO. Obowiązek ten ciąży również na tych, którzy prowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz producentach, importerach i wewnątrzwspólnotowych nabywcach opakowań. 

W związku z wieloma wątpliwościami i dużym zainteresowaniem udostępniamy materiały prezentowana podczas spotkania.

tinyurl.com/BDOPOWIAT