A A A Wersja kontrastowa

Ogłoszenie przewodniczącego Rady Powiatu o Stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Obrad rady Powiatu odbędzie się VII posiedzenie Rady Powiatu Krapkowickiego, na którym zostanie przedstawiony Raport o Stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 r.- debata radnych i mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do tej informacji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok

PISMO PRZEWODNIE.pdf
LISTA OSÓB POPIERAJACYCH.pdf