A A A Wersja kontrastowa

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gogolina w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dla potrzeb przebudowy rowu A-3 w rejonie miejscowości Gogolin.

obwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS.pdf