A A A Wersja kontrastowa

Istotne zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przewidziała w bieżącym funkcjonowaniu powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności istotne zmiany:

Ø  w przypadku osób, których ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności upływa w terminie od dnia 8 marca 2020r. – dokument zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy, czyli na razie wniosku o wydanie nowego orzeczenia nie trzeba składać;

Ø  w przypadku wniosków składanych po raz pierwszy lub w związku ze zmianą stanu zdrowia - jeżeli lekarz uzna, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja lekarska jest kompletna i wystarczająca, to orzeczenie zostaje wydane w trybie zaocznym, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie rozpatrzenia sprawy osobę zainteresowaną poinformują pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (jeśli we wniosku został podany nr telefonu).

Jeżeli lekarz uzna, że dokumentacja wymaga uzupełnienia, to po uzupełnieniu dokumentacji orzeczenie zostaje wydane w tym samym trybie, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie rozpatrzenia sprawy osobę zainteresowaną poinformują pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (jeśli we wniosku został podany nr telefonu).

Ø  przedłuża się ważność posiadanych kart parkingowych – zachowują one ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które będzie uprawniało do otrzymania takiej karty.

Ø  o zmianach w przepisach dotyczących orzekania będziecie Państwo informowani na bieżąco za pomocą informacji umieszczonych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub uzyskując informacje:

-              telefonicznie bezpośrednio w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – nr telefonu 77/40 74-337;

-              mailowo, kierując zapytania na adres: ps@powiatkrapkowicki.pl