A A A Wersja kontrastowa

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 9.00 dnia 13.12.2021 r. do godz. i meteorologiczne utrudniające 24.00 dnia 14.12.2021 r.
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 13.12.2021 r. i na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje znaczną część miasta Opole, obszary na terenie powiatu opolskiego, obszary w powiecie kluczborskim, wraz z miastem Kluczbork, centralną i południową cześć powiatu oleskiego, wraz z miastem Olesno, niemal cały obszar powiatu strzeleckiego, wraz z miastem Strzelce Opolskie, centralną cześć powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, wraz z miastem Kędzierzyn-Koźle, centralną i wschodnią część powiatu krapkowickiego, wraz z miastem Krapkowice.