A A A Wersja kontrastowa

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 13.12.2021 r. (godz.00.00 - 24.00)

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji:

− Zdzieszowice, ul. Piastów.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

− Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego,

− Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego.

Prognoza na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: znaczną część miasta Opole, część gminy Prószków i Tarnów Opolski w powiecie opolskim, południową część powiatu oleskiego, prawie cały obszar powiatu strzeleckiego z miastem Strzelce Opolskie, większą część powiatu krapkowickiego z miastem Krapkowice i Zdzieszowice, centralną i wschodnią część powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z miastem Kędzierzyn-Koźle, niewielki obszar we wschodniej części powiatu prudnickiego.