A A A Wersja kontrastowa

INFORMACJA інформації

 

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Ustalenie klasy odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą (chyba, że rodzic zwróci się z prośbą o przyjęcie do niższej klasy), a przyjmowanie odbywa się w ciągu całego roku. W celu zapisania dziecka należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie w którym mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadanych wolnych miejsc.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy została Mariia Studans telefon +48 698 159 225

___________________________________

Діти і молодь з України шкільного віку (7-18 років) приймаються до шкіл і навчаються на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Зараховуються до класів на підставі суми закінчених років навчання в школі за кордоном (хіба, що батьки висловлять бажання віддати дитину до попереднього класу), прийом дітей відбувається круглий рік. Для того, щоб записати дитину до школи, потрібно звернутися із заявою до директора школи. Державна школа початкова того району, в якому живе дитина, яка прибула з-за кордону, приймає дитину через уряд, а інші школи початкові і ін. навчальні заклади по мірі вільних місць.

При питаннях контактувати з уповноваженою відділу координації біженцям з України Марії Студанс. Телефон до контакту +48 698 159 225.