A A A Wersja kontrastowa

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że w ramach Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w związku z Państwowym Monitoringiem Środowiska, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020 – 2021). Działania finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane jest przez równych wykonawców, w ramach trzech projektów:

·        „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”,

·        „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”,

·        „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 r.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk, dostępny jest pod adresem:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021

Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020 – 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie:

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracamy się z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym do wykonywania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Ponadto, informujemy że:

·        w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, rozpoczęto realizację trzech części projektu pt.: „Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020 – 2022” tj.;

·        część I „ssaki morskie – gatunki fok”,

·        część II „minogi, ryby i siedliska morskie”,

·        część III „ssaki morskie – morświn”.

·        w latach 2021 – 2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021 – 2022”, kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Informacje o projekcie dostępne są na stronie http://monitoringptakow.gios.gov.pl/, natomiast wyniki wszystkich badań, dostępne na portalu mapowym http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS